Skip to main content

VHF i ikke-radiopligtige skibe

Nyttige tips

sailor_6215_vhf_web

I dag anvender langt de fleste en VHF DSC, klasse D, med én antenne på. Man skal have et MMSI-nummer, som indkodes i radioen, og den skal forbindes til bådens GNSS/Plotter via NMEA 0183, som alle GNSS og plottere i praksis har.

Langt de fleste VHF DSC’er skal forsynes med 12 V over bådens sikringsgruppe. Husk at VHF og GNSS bør være på samme sikringsgruppe, så begge dele er tændt samtidig.

Har man ikke et MMSI-nummer, skal dette søges hos flagstatens myndigheder – i Danmark hos Søfartsstyrelsen. En ansøgningsblanket kan downloades fra Søfartsstyrelsens hjemmesider.

For VHF gælder det, at man skal tænke over antennetype og placering af den. I kapsejladsbåde anvendes normalt en tynd stålpisk, men langturssejlere bør anvende en bedre glasfiberantenne. Antennehøjden har stor betydning, så kan man få den op i mastetoppen, er det at foretrække. Omvendt vil et mastehavari betyde, at man mister forbindelsen til antenne, så det øger sikkerheden, hvis man har en billig nødantenne med kabel og stik liggende nede om læ.

Når man køber en VHF DSC, klasse D, skal man sikre sig, at den er CE-mærket og opfylder de nye normer for disse radioer. Der er mange radioer på markedet, der ikke opfylder mindstekravene, uagtet CE-mærket. Spørg forhandlere om den overholder de nye normer fra europæiske ETSI. Den nye ETSI norm for klasse D-udstyr kræver indbygget GNSS samt mulighed for ekstern GNSS antenne.

Som sekundær radio eller eneste VHF i helt små fartøjer, er en bærbar VHF normalt det bedste, da denne kan tages med, hvis det værst tænkelige skulle ske. Man bør normalt vælge en bærbar radio, der er vandtæt – af sikkerhedsmæssige årsager.

Rækkevidden af en bærbar VHF er ikke særlig stor, men man kan række stationer med stor antennehøjde på rigtig mange sømils afstand. Offentlige kystradiostationer har normalt meget høje antenner, så de kan rækkes. Udgangseffekten er normalt 2-4 W og er helt i orden til den lave antennehøjde, da højere effekt alligevel ikke giver forøget rækkevidde.

Når du har tilrigget din båd, bør du lave en radiotest med en anden båd, en bro eller havn i nærheden – eller evt. med nærmeste kystradiostation. På samme måde skal dette ske, før du begiver dig på langturssejlads over oceanerne eller for den sags skyld over Nordsøen eller Skagerrak.

Der skal være en person om bord med gyldigt radiocertifikat, f.eks. SRC – Short Range Certificate. Er et fartøj i nød, kan man dog altid anvende radioen, uanset certifikater eller ej.

Er dit skib radiopligtigt, f.eks. fordi du sejler med passagerer i sølovens forstand, så beder vi dig kontakte os pr. e-mail med oplysning om skibsnavn og –type.

 

Version 05NOV 2018/KT

Request Service

Få et uforpligtende tilbud